POSVis เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจมาสร้างรายได้กับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบโปรแกรม POSVis ในรูปแบบคลาวเซอวิส หากท่านแนะนำให้ร้านค้าเข้ามาใช้ระบบ POSVis เรามีค่าตอบแทนให้
โดยท่านสามารถติดต่อเรามาได้