คุณสมบัติโปรแกรม POSVis

คุณสมบัติโปรแกรม POSVis

โปรแกรมบริหารร้านค้า ขายหน้าร้าน POSVis เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย บริการในรูปแบบคลาวด์เซอร์วิส(Cloud Service) ทำงานผ่านเว็บเบราเซอร์


POSVis คือระบบบริหารร้านค้าปลีก คุณสมบัติโปรแกรมมีดังนี้

ดูผลประกอบการแบบเรียลไทม์
รองรับการบริหารร้านค้าได้มากกว่า 1 สาขา
รองรับการขายหน้าร้านแบบสแกนบาร์โค้ดหรือแบบสัมผัส
มีระบบบริหารโต๊ะที่นั่งสำหรับร้านอาหาร
มีระบบบริหาร Order ห้องครัว สำหรับร้านอาหาร
รองรับการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ สามารถกำหนดได้ เช่น เงินสด,บัตรเครดิต,เงินเชื่อ,โอนผ่านธนาคาร หรือ การชำระเงินแบบผสม
ออกใบเสร็จขายแบบย่อได้ทั้งขนาดสลิป 58 mm. / สลิป 80 mm.
มีระบบบริหารข้อมูลพนักงาน
ระบบบริหารข้อมูลสินค้า
รองรับการกำหนดราคาสินค้าปลีก หรือ ราคาขายส่งได้
ระบบสร้างบาร์โค้ดสินค้า
รองรับการทำสต็อกสินค้าได้ ทั้งในรูปแบบสั่งซื้อสินค้าแบบ PO หรือ จัดการสต็อกเอง
รองรับการโอนสินค้าไปยังสาขาอื่นได้
ระบบรับเข้าสินค้าเฉลี่ยนต้นทุน FIFO LIFO
รองรับการตั้งค่าสินค้าแบบไม่ตัดสต็อกได้ กรณีเป็นสินค้าบริการ
รองรับการสร้างโปรโมชั่นส่วนลด หรือ การลดสินค้าแบบกำหนดเอง
มีระบบฐานข้อมูลของลูกค้า
รายงานประวัติการขายสินค้า เงินเชื่อ การยกเลิกรายการขาย
ระบบรายงาน สรุปภาพรวมการขายสินค้า กำไร ยอดขาย รายงานสินค้าขายดี
รายงานสรุปยอดขายรายวัน เดือน ปี
รายงานสรุปยอดขาย จำแนกตามพนักงาน
รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าใกล้หมดอายุ
รองรับการติดตั้งหลายจุด ภายในร้านโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน
คุณสมบัติโปรแกรม POSVis
(last modified )