การตั้งค่าระบบร้านค้าเบื้องต้น POSVis

สอนการตั้งค่าระบบร้านค้าเบื้องต้น ก่อนทำการขายสินค้า ได้แก่ การสร้างร้านค้า/สาขา การตั้งค่าเบื้องต้น การจัดการข้อมูลสิทธิสำหรับพนักงาน เป็นต้นการตั้งค่าระบบร้านค้าเบื้องต้น POSVis
(last modified )