Demo ระบบโปรแกรมขายสินค้า POS

สำหรับร้านค้าที่ต้องการดูระบบโปรแกรม POS โดยใช้งานฐานข้อมูล Demo ท่านสามารถใช้ username และ password ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย

Demo ร้านโชว์ห่วย / มินิมาร์ท(มีมากกว่า 1 สาขา)

Username : 000004@0007
Password : P@ssword
  คลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้งาน

Demo ร้านกาแฟ (มีมากกว่า 1 สาขา)

Username : 000001@0005
Password : P@ssword
  คลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้งาน

Demo ร้านอาหาร (มีมากกว่า 1 สาขา)

Username : 000001@0008
Password : P@ssword
  คลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้งาน

หรือหากท่านต้องการสมัครสมาชิก เพื่อใช้งานระบบ POS
คลิกที่นี่เพื่อสมัครใช้งานฟรี